Pojímání řetězových obchodů

Vydáno: 3 minuty čtení
Pojímání řetězových obchodů
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Specialis s.r.o.,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty