Penále, kde byste ho nečekali

Vydáno: 7 minut čtení

Každá větší novela daňového řádu obsahuje skrytá úskalí, která mohou adresáty této právní normy nepříjemně překvapit. Zvláště pak poté, kdy se mění ustálená praxe a následkem je peněžní sankce. Na jedno takové úskalí chci upozornit tímto článkem. Týká se uplatnění penále při podání dodatečného daňového přiznání na výzvu správce daně, tedy situace, při níž byste penále nečekali. Jestliže však čteme mezi řádky (v tomto případě mezi paragrafy), dočkáme se překvapivého zjištění.

Penále, kde byste ho nečekali
Ing.
Miloslav
Kopřiva,
Finanční úřad pro Pardubický kraj
Problematiku penále normuje ustanovení § 251 zákona č. 280/2019 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Text jeho čtvrtého odstavce po poslední novele, tedy s účinností k 1. 1. 2021, zní takto:
„Povinnost uhradit penále nevzniká z daně dodatečně tvrzené v dodatečném daňovém přiznání nebo dodatečném vyúčtování, na jehož základě došlo k domě

Související dokumenty

Zákony

280/2009 Sb. daňový řád