Ne vždy má směrnice přímý účinek

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 10. prosince 2020 ve věci C-488/18 Golfclub Schloss Igling

Ne vždy má směrnice přímý účinek
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty