Zmařená investice, použití komisionářské smlouvy

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. listopadu 2020 ve věci C-734/1, ITH Comercial Timişoara

Zmařená investice, použití komisionářské smlouvy
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty