Vytyčení hranice zdanitelného plnění

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. listopadu 2020 ve věci C-42/19 Sonaecom

Vytyčení hranice zdanitelného plnění
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty