K podvodu na DPH

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 9. 2020, čj. 8 Afs 303/2018-52

K podvodu na DPH
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty