Zneužití práva a převažující účel transakce

Vydáno: 2 minuty čtení

I. Z hlediska naplnění podmínek dle § 20 odst. 4 zákona č. 357/1992 Sb. , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí není rozhodné, zda z daru mají ekonomický prospěch i dárci (či jejich děti), kteří jsou členy spolku; je třeba rozlišovat mezi stránkou ekonomickou a právní. Ekonomický prospěch pro samotné dárce není závadný, nebyl-li hlavním (zcela převažujícím) účelem transakce. II. Zneužití práva nelze jako výkladovou zásadu aplikovat, pokud provozovaná činnost může mít i jiný účel než jen pouhé dosažení daňového zvýhodnění.

Zneužití práva a převažující účel transakce
JUDr. Ing.