Pronájem serverových skříní

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 2. července 2020 ve věci C-215/19 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Service d’hébergement en centre de données)

Pronájem serverových skříní
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty