Částečný nárok na odpočet u přijatých plnění

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 2. července 2020 ve věci C-231/19 Blackrock Investment Management (UK)

Částečný nárok na odpočet u přijatých plnění
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,