Daň z příjmů (solidární zvýšení daně)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 8. 2020, čj. 9 Afs 386/2018-25

Daň z příjmů (solidární zvýšení daně)
JUDr.
Milan
Podhrázký,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů