Žádost o prominutí daně nebo příslušenství daně (podmínka spolehlivosti)

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2020, čj. 10 Afs 25/2019-27

Žádost o prominutí daně nebo příslušenství daně (podmínka spolehlivosti)
JUDr.
Milan
Podhrázký,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád