Odůvodnění zajišťovacího příkazu

Vydáno: 3 minuty čtení
Odůvodnění zajišťovacího příkazu
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší správní soud