Doručování daňovému subjektu v likvidaci

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2020, čj. 8 Afs 4/2020-38

Doručování daňovému subjektu v likvidaci
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší správní soud