Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí (bytové jednotky v rodinném domě)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2020, čj. 4 Afs 89/2020-44

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí (bytové jednotky v rodinném domě)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší správní sou