Prekluzivní lhůta pro stanovení daně z příjmů a vyměření daňové ztráty

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2020, čj. 9 Afs 81/2020-40

Prekluzivní lhůta pro stanovení daně z příjmů a vyměření daňové ztráty
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší správní soud
K předpisům: