Osvobození od daně z příjmů

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2020. 4, čj. 10 Afs 366/2019-35

Osvobození od daně z příjmů
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší