Nárok na odpočet u pozdě přihlášené pohledávky

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. června 2020 ve věci C-146/19 SCT

Nárok na odpočet u pozdě přihlášené pohledávky
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový por

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty