Prodej a zasílání zboží z jiného státu

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 18. června 2020 ve věci C-276/18 KrakVet Marek Batko

Prodej a zasílání zboží z jiného státu
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty