Režim palet mezi jednotlivými členskými státy

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. června 2020 ve věci C-242/19 CHEP Equipment Pooling

Režim palet mezi jednotlivými členskými státy
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K