Zákaz řetězení daňových ztrát

Vydáno: 1 minuta čtení

I. Při vzniku daňové ztráty je pro běh lhůty pro stanovení daně rozhodné zdaňovací období, v němž daňová ztráta vznikla, a poslední zdaňovací období, za které ji bylo možné uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně (§ 34 ve spojení § 38r odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů). Vznikne-li daňovému subjektu v průběhu zdaňovacích období, během nichž lze uplatnit daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně, další daňová ztráta, nedochází k tzv. řetězení ztrát a tato skutečnost nemá za následek prodloužení lhůty pro stanovení daně za zdaňovací období, v němž vznikla daňová ztráta poprvé. II. Pro běh lhůty pro stanovení daně za zdaňovací období, ve kterém daňová ztráta vznikla, není rozhodné, zda daňový subjekt daňovou ztrátu zcela nebo zčásti v některém z následujících zdaňovacích období skutečně uplatnil jako položku odčitatelnou od základu daně, nýbrž to, že tak mohl učinit (§38r odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů).

Zákaz řetězení daňových ztrát
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
K předpisům:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2020, sp. zn. 8 Afs 58/2019, www.nssoud.cz
Tento rozsudek rozsekl dlouho přetrvávající spor o to, jak je to s daňovou ztrátou a její vazbou na lhůtu pro stanovení daně. Na jednu stranu Nejvyšší správní soud zapověděl tzv. řetězení, které by za určitých okolností umožňovalo, že by lhůta pro stanovení daně nemusela uplynou nikdy.
Na druhou stranu bylo jasně deklarováno, že není rozhodné, kdy daňový subjekt daňovou ztrátu fakticky vyčerpá. Tudíž i vyčerpání hned v následujícím roce nic nemění na tom, že ztráta ovlivní lhůtu pro stanovení daně u všech pěti následujících zdaňovacích období.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.