Okamžik uskutečnění zdanitelného plnění u dodání zboží

Vydáno: 2 minuty čtení
Okamžik uskutečnění zdanitelného plnění u dodání zboží
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty