Okamžik uskutečnění zdanitelného plnění u dodání zboží

Vydáno: 2 minuty čtení
Okamžik uskutečnění zdanitelného plnění u dodání zboží
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,