Daňová trestná činnost ve světle novely č. 333/2020 Sb.

Vydáno: 5 minut čtení

Dnem 1. 10. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 333/2020 Sb. , kterým se mění trestní zákoník , trestní řád a některé další zákony (dále jen „novela 333/2020 Sb. “), který přinesl zdánlivě kosmetické změny trestněprávních předpisů, ovšem v širších souvislostech nepochybně změny poměrně zásadní. Pojďme si ty nejpodstatnější změny, které mají samozřejmě přesah i do trestního práva daňového, ve stručnosti představit.

Daňová trestná činnost ve světle novely č. 333/2020 Sb.
Mgr.
Jiří
Soukop
 
1. Ukládání peněžitých trestů
Předně v trestním zákoníku1) se výslovně zdůrazňuje2)
preference ukládání peněžitých trestů
v případech, kdy pachat