Zajišťovací příkaz - chování po zahájení kontroly

Vydáno: 1 minuta čtení

Objektivně je třeba konstatovat, že žalobce se zbavil svého jediného dlouhodobého majetku v úzké časové souvislosti se zahájením daňové kontroly, když jím vůči svému společníku a jednateli plnil dlouhodobý dluh, o jehož splatnosti nejsou bližší informace. Tento postup oprávněně vyvolal pozornost správce daně a může představovat indicii budoucí zhoršené dobytnosti daně ve smyslu § 167 odst. 1 daňového řádu .

Zajišťovací příkaz – chování po zahájení kontrol

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád