Nesprávné použití přenesení daňové povinnosti z pozice dodavatele

Vydáno: 3 minuty čtení
Nesprávné použití přenesení daňové povinnosti z pozice dodavatele
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
<