Podvod na DPH - podezřelé platby

Vydáno: 1 minuta čtení

Platby probíhaly postupně v hotovosti v návaznosti na to, kdy stěžovatelka obdržela peníze od slovenského dodavatele, o němž věděla, že předmětné zboží dodal na začátku řetězce (společnosti CAMONA). Jednalo se o 16 plateb v období od 1. 2. 2013 do 15. 3. 2013, jednotlivé platby činily 350 000 Kč, poslední 314 925 Kč. Celkem tedy bylo uhrazeno v hotovosti 5 914 925 Kč, tj. částka odpovídající uplatněnému nároku na odpočet po odečtení provize dosažené z transakce stěžovatelkou (148 690,92 Kč). Zbývající částku odpovídající vlastní hodnotě zboží stěžovatelka uhradila společnosti ZEMLES tak, že na ni postoupila pohledávku z kupní ceny za odběratelem z Indonésie. K této formě úhrady přitom došlo na základě dřívější „gentlemanské“ dohody, která ve své podstatě předznamenala, že stěžovatelka od indonéského odběratele neobdržela ani část kupní ceny. Přestože společnost ZEMLES s konečným odběratelem neměla obchodní vztah, bylo inkaso celé kupní ceny přenecháno jí (respektive společnosti CAMONA, na již byla pohledávka následně dle zjištění správce daně postoupena).

Podvod na DPH – podezřelé platby

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty