Předčasné ukončení smlouvy

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. 6. 2020 ve věci C-43/19 Vodafone Portugal

Předčasné ukončení smlouvy
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce