Trestní spis v daňovém řízení

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 4. 6. 2020 ve věci C-430/19 C.F. (Contrôle fiscal)

Trestní spis v daňovém řízení
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K předpisům
: