Vracení nadměrného odpočtu podruhé

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 14. 5. 2020 ve věci C-446/18 AGROBET CZ

Vracení nadměrného odpočtu podruhé
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K předpisům
: