K povaze soudních poplatků a jejich možnému započtení dle daňového řádu

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2020, čj. 8 Afs 352/2019-20

K povaze soudních poplatků a jejich možnému započtení dle daňového řádu
JUDr.
Milan
Podhrázký, <