Podmínky uplatnění nároku na odpočet DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 5. 2020, čj. 10 Afs 363/2019-50

Podmínky uplatnění nároku na odpočet DPH
JUDr.
Milan
Podhrázký,