Lhůta pro stanovení daně a "řetězení" daňových ztrát

Vydáno: 4 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2020, čj. 8 Afs 58/2019-48

Lhůta pro stanovení daně a „řetězení“ daňových ztrát
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší správní soud
K předpisům: