Daň z přidané hodnoty (osoba, na jejíž účet je zboží při dovozu propuštěno)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 4. 2020, čj. 2 Afs 133/2018-38

Daň z přidané hodnoty (osoba, na jejíž účet je zboží při dovozu propuštěno)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty