Podvod, či nedaňový výdaj ne reprezentaci?

Vydáno: 1 minuta čtení

Rovněž pozastavuje-li se žalovaný nad tím, že významná část nákladů stěžovatelky byla vynaložena právě na nákup reklamních služeb poskytovaných v poměrně specifické formě (propagace a účast na uzavřených golfových turnajích s velmi omezeným okruhem týchž účastníků a s občerstvením, a to toliko pomocí umístění loga bez bližší prezentace zboží či služeb nabízených stěžovatelkou), je třeba vést dokazování směrem k vyjasnění otázky, zda podstatou participace stěžovatelky na golfové túře byla skutečně propagace její činnosti spojená s možností akvizice potenciálních nových obchodních partnerů a nikoliv např. reprezentace, což může vést k odepření nároku na odpočet dle § 72 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (srov. rozsudek ve věci sp. zn. 5 Afs 87/2014 ), nikoliv však k odepření nároku na odpočet z důvodu účasti na podvodu na DPH.

Podvod, či nedaňový výdaj ne reprezentaci?