Úrok ze zadrženého odpočtu

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 23. dubna 2020 ve věci C-13/18 Sole-Mizo

Úrok ze zadrženého odpočtu
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád