Refundace nákladů

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. března 2020 ve věci C-94/19 San Domenico Vetraria

Refundace nákladů
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty