Osvobozené plnění se zdaněním nestane zdanitelným plněním

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. března 2020 ve věci C-211/18 Idealmed III

Osvobozené plnění se zdaněním nestane zdanitelným plněním
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K předpisům: