Osvobození zdravotních služeb poskytovaných telefonicky

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. března 2020 ve věci C-48/19 X (Exonération de TVA pour des consultations téléphoniques)

Osvobození zdravotních služeb poskytovaných telefonicky
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K předpisům
: