Pokyny řady "D" a legitimní očekávání

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 2. 2020, čj. 10 Afs 343/2019-49

Pokyny řady „D“ a legitimní očekávání
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší správní soud

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty