Účinky žádosti o změnu doručovací adresy

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2019, čj. 1 Afs 168/2019-48

Účinky žádosti o změnu doručovací adresy
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší spr