Stanovení základu daně z příjmů při postoupení pohledávek ze smluvních sankcí

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2020, čj. 10 Afs 171/2019-51

Stanovení základu daně z příjmů při postoupení pohledávek ze smluvních sankcí
JUDr.