Účinky nezákonných úkonů na lhůtu pro stanovení daně

Vydáno: 1 minuta čtení

Zahájení daňové kontroly přerušuje prekluzivní lhůtu pro stanovení daně (§ 148 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb. , daňového řádu), byť správce daně před zahájením této kontroly opomněl daňový subjekt vyzvat k podání dodatečného daňového tvrzení (§ 145 odst. 2 daňového řádu ). Takovéto opomenutí správce daně sice je nezákonné, avšak nejde o takovou vadu, která by měla vztah k výši následně doměřené daně.

Účinky nezákonných úkonů na lhůtu pro stanovení daně

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád