Určení referenčních cen

Vydáno: 1 minuta čtení

Při úpravě základu daně podle § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, lze sjednanou cenu poměřit s cenou zjištěnou podle oceňovacího předpisu pouze tehdy, nelze-li určit cenu na relevantním trhu z důvodu neexistence alespoň v jádru srovnatelných nezávislých transakcí, které by bylo možné přiléhavě korigovat.

Určení referenčních cen

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů