Nezákonný zásah v daňovém řízení

Vydáno: 1 minuta čtení

I. Pojetí správního soudu jako supervizora správního orgánu, průběžně monitorujícího sérií zásahových žalob (§ 82 s. ř. s. ) postupy veřejné správy, je v rozporu se základními principy soudního řízení správního, především s principem subsidiarity (§ 5 s. ř. s. ), jakož i s principem dělby moci. II. Nepřezkoumatelnost výsledku kontrolního zjištění (§ 88 odst. 2 daňového řádu ) nemůže daňový subjekt samostatně nijak zkrátit na právech, proto nemůže být sama o sobě nezákonným zásahem (§ 82 s. ř. s. ). III. Nezákonnosti spojené se seznámením daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění (§ 88 odst. 2 daňového řádu ) a s vyjádřením se k tomuto výsledku (§ 88 odst. 3 daňového řádu ) nemohou být samy o sobě nezákonným zásahem (§ 82 s. ř. s. ).(Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 29.01.2020, čj. 10 Afs 304/2019 - 39 )

Nezákonný zásah v daňovém řízení
JUD