Sazba u kotvišť pro lodě

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 19. prosince 2019 ve věci C-715/18 Segler-Vereinigung Cuxhaven

Sazba u kotvišť pro lodě
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty