Investice před pořízením nemovitosti

Vydáno: 5 minut čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 19. prosince 2019 ve věci C-707/18 Amărăşti Land Investment

Investice před pořízením nemovitosti
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K předpisům:
-