Vývoz neznámému odběrateli

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 17. října 2019 ve věci C-653/18 Unitel

Vývoz neznámému odběrateli
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K předpisům:
-

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty