Odpočet od základu daně na podporu výzkumu a vývoje

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 12. 2019, čj. 1 Afs 429/2018-41

Odpočet od základu daně na podporu výzkumu a vývoje
JUDr.
Milan
Podhrázký,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů