Důkazní povinnost daňového subjektu

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 1. 2020, čj. 8 Afs 23/2018-37

Důkazní povinnost daňového subjektu
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší správní soud

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád