Tvrzení daňového subjektu jako důkaz

Vydáno: 1 minuta čtení

Důkazy, které stěžovatelka označuje slovem „vylákané“, byly získány v rámci zákonem stanoveného postupu (zahájení daňové kontroly). Jedná se odpovědi zástupce stěžovatelky zaznamenané v protokolu o zahájení daňové kontroly, které stěžovatelka uvedla za účasti svého jednatele a daňového poradce. Není žádného důvodu posuzovat jednání správce daně jako podvodné či rozporné s § 5 odst. 3 daňového řádu .

Tvrzení daňového subjektu jako důkaz

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád