Projednání zprávy o daňové kontrole

Vydáno: 1 minuta čtení

V této konečné fázi daňové kontroly může daňový subjekt účinně uplatnit pouze námitky proti zásadním vadám zprávy o daňové kontrole (například chybějící podstatné náležitosti, či zahrnutí kontrolních zjištění do zprávy o daňové kontrole, ke kterým se daňový subjekt ještě nemohl vyjádřit, podrobněji srov. rozsudek ze dne 21. 2. 2018, č. j. 9 Afs 305/2016 - 31 , č. 3720/2018 Sb. NSS ). Takové námitky však stěžovatel neuplatnil, odepření podpisu proto bylo bezdůvodné. Zpráva o daňové kontrole tak byla řádně projednána a daňová kontrola ukončena (§ 88 odst. 6 daňového řádu ). Odepření podpisu v tomto případě nemělo vliv na její použitelnost jako důkazního prostředku.

Projednání zprávy o daňové kontrole

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád